Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Update werkzaamheden september 2021

De scholen zijn weer begonnen en ook wij zitten zeker niet stil.

In zā€™n algemeenheid

In Westerkwartier hebben we te maken met uitdagingen op het gebied van vergunningen. We lopen wat vertraging op omdat het afstemmen met vergunningsverleners tijd kost. We zijn druk bezig om alles rond te krijgen. De actuele planning vindt u op onze homepage.

GTG-03

Aankomende weken starten we met het de huisaansluitingen Lutjegast, daarnaast zijn wij druk bezig met het signaal van de providers naar de POP locatie toe. In de POP huisjes komt de apparatuur van de serviceprovider, die de diensten naar uw woning leveren. Dit proces zal nog enige tijd in beslag nemen waardoor de woningen die zijn aangesloten niet direct gebruik kunnen maken van de aansluiting.

Wij zullen u in een komende bouwbrief op de hoogte houden van het verloop van de werkzaamheden en concretere data. In de gebieden met een groene vink , kunnen de bewoners van de woningen, indien deze woning aangesloten is, diensten bestellen die geleverd kunnen worden via onze providers.

ODH-01

In en rondom Saaksum zijn nog enkele woningen niet aangesloten, of kunnen nog geen gebruik maken van de diensten van de providers. Wij zijn druk bezig met de vergunningen, zodat deze laatste woningen ook aangesloten kunnen worden. De verwachting is dat dit eind oktober gereed zal zijn.

ADU-01, NOH-01, EZ-01 en GRNW-01

De focus binnen ADU-01 liggen op de laatste werkzaamheden, deze worden op dit moment ingepland. In NOH-01 is de kern inmiddels zo goed als klaar en worden de laatste werkzaamheden langs het starkenborgkanaal voltooid.

Ook zijn wij in gebied Ezinge en Garnwerd de laatste aansluitingen aan het realiseren!

Informatieavonden

Wij gaan voor de gebieden waarin wij binnenkort starten met de werkzaamheden enkele informatieavonden organiseren. Waarin wij u graag meer vertellen over de aanleg, de planning en de serviceproviders. Wegens Corona heeft deze voor eerdere gebieden niet plaats kunnen vinden.

De meest recente planning per deelgebied vind u steeds bij de gebiedskaart op onze homepage

De planning is voor de gebieden gewijzigd, wegens de volgende redenen;

  • Voordat wij mogen graven zijn er vergunningen nodig van de grondeigenaren (gemeente, waterschap en provincie en dergelijke). Omdat het gaat om een project van grote omvang, er veel gegraven moet worden, er meerdere partijen aan het werk zijn in de regio. Is er erg veel afstemming met de genoemde partijen nodig, dit is een tijdsintensief traject wat meerdere tegenvallers kent.
  • Levering van materialen, momenteel is er wereldwijd maar ook in Nederland extreem veel vraag naar buizen en glasvezelkabels. De levertijd hiervan is veel langer dan voorheen, ook Corona speelt hier een rol in.

Over 6 tot 8 weken zullen wij een nieuwe update met u delen.