Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Vragen?


  • U kunt via de postcodechecker controleren of uw adres door GlasDraad Westerkwartier kan worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. In de praktijk blijkt het erg moeilijk om over een 100% nauwkeurige adressenlijst te beschikken. Staat uw adres niet in de postcodechecker, maar vermoedt u dat uw woning wel in het aansluitgebied valt? Vul dan dit formulier in.


  • Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang tijdens de campagne? Schrijf u dan hier in voor onze nieuwsbrief.


  • De wereld is door de computer en het internet aan het veranderen. De afgelopen decennia gaan de ontwikkelingen heel snel. De communicatietechnieken die tegenwoordig allemaal via het internet lopen moeten mee veranderen. U heeft momenteel of een coax of alleen maar een koperdraad. Dit zijn oude technieken allemaal ontwikkeld ver voor de tijd van internet. Het wordt hoog tijd dat dit mooie gebied vooroploopt in een maatschappij die op alle fronten digitaliseert. Met glasvezel bent u klaar voor alle toekomstige telecomontwikkelingen, ongeacht de bandbreedte die deze ontwikkelingen vragen. Bestanden up- en downloaden gaat razendsnel. Of denk bijvoorbeeld aan interactieve televisie zoals uitzending gemist, live televisie pauzeren en draadloos televisiekijken op uw smartphone of tablet.


  • Stabiel internet, telefonie en televisie worden doorgaans gezien als basisvoorziening. Maar dit is in Nederland en Europa niet zo georganiseerd. De leveranciers van de telefoonkabel of de kabel van Ziggo, en tegenwoordig ook glasvezel, zijn private ondernemingen. De eigenaar van de telefoonkabel (KPN) en Ziggo verdienen de aanleg van het netwerk terug omdat ze zelf diensten over het netwerk leveren. In de abonnementsprijzen zijn aanleg en onderhoud verrekend. Zij kiezen er voor om niet te investeren in ‘dure’ gebieden die gekenmerkt worden door lange afstanden, lastige infrastructuur of kleine aantallen aansluitingen.

   GlasDraad heeft de ambitie om bewoners en ondernemers in dit soort gebieden toegang te geven tot het betrouwbare én betaalbare glasvezelnetwerk. Daarom hebben wij een aanbod gemaakt voor alle adressen in Westerkwartier. Dit is uniek in de markt. KPN en Ziggo nemen deze adressen nooit mee, aangezien die voor hen veel te duur zijn.

   Er bestaat een zeer groot verschil in aanlegkosten tussen kernen die veelal aansluitingen van KPN en Ziggo hebben en de buitengebieden met meestal alleen een KPN-verbinding. Onvermijdelijk is dit ook terug te zien in het aanbod van GlasDraad Westerkwartier. Om de glasvezelaansluiting voor iedereen in het gebied beschikbaar te maken, zijn wij genoodzaakt van iedereen een bijdrage te vragen. In de bijdrage van de kernen is ook een deel voor de buitengebieden ingesloten. We willen dus op solidaire wijze met elkaar zorgen voor snel en betrouwbaar internet, voor alle bewoners in Westerkwartier.


  • Conform de Telecommunicatiewet is het aanleggen van glasvezelnetwerken in ons land voorbehouden aan marktpartijen. Toch worden sommige initiatieven (mede)gefinancierd via overheidssubsidies. Hiervoor gelden echter heel strenge voorwaarden en regels, waardoor altijd maar een deel van de adressen in aanmerking komen. Daarnaast mag dit pas als er na lang onderzoek geen enkele marktpartij geïntereseerd is in de aanleg. GlasDraad wil juist de gehele regio van glasvezel voorzien. Niet alleen de zogeheten “witte” gebieden, maar álle adressen. Dat is immers goed voor een regio, de ontwikkeling, de leefbaarheid en de toekomst. Daarnaast houdt GlasDraad zich liever verre van overheidssubsidies omdat we niet afhankelijk willen zijn van (Europese) juridische besluitvorming, met alle gevolgen van dien.


  • Westerkwartier vormt een omvangrijk gebied met ongeveer 7300 woningen. Op basis hiervan is een reële inschatting gemaakt van de totale graafwerkzaamheden en overige aanlegkosten. De aanlegkosten voor de adressen zonder kabel zijn daarbij een stuk hoger dan de adressen met kabel. De adressen zonder kabel liggen namelijk vooral in het buitengebied, terwijl de adressen met kabel zich bijna allemaal in de dorpskernen bevinden. Vanwege de grotere afstanden tussen de woningen in het buitengebied ontstaat er een aanzienlijk prijsverschil. Dit verschil laten wij terugkomen in het aanbod. Om te kunnen starten met de aanleg moet 40% van alle adressen zich vóór 25 november aanmelden bij GlasDraad. Wanneer we de kosten exact zouden middelen, wordt het voor de groep zonder kabel goedkoper maar voor de bewoners met kabel duurder. De kans dat de 40% aanmeldingen wordt gehaald, is dan veel kleiner. Bewoners met kabel ervaren nu immers minder problemen met internet. Op deze manier wordt volgens ons tot een acceptabele hoogte ingezet op solidariteit binnen Westerkwartier.


  • Natuurlijk is het mogelijk om uw woning of bedrijf achteraf aan te sluiten op het glasvezelnetwerk van GlasDraad Westerkwartier. Omdat we hier speciaal voor terug moeten komen, zijn de kosten aanzienlijk hoger. Maar ook aanmeldingen na de vraagbundeling zullen dit hogere tarief betalen omdat we alle processen inregelen op het aanmelden vóór 25 november.


  • Bij de verkoop van uw woning zijn er diverse opties mogelijk, afhankelijk van uw situatie.

    

   Als u de vastrechtvergoeding (€200,- of €2000,-) eenmalig afkoopt dan:

   1 – hoeft er nooit meer een vastrechtvergoeding voor de glasvezelaansluiting betaalt te worden voor dit adres. Niet door de huidige bewoners, noch door toekomstige bewoners.

    

   Als u kiest voor een vastrechtvergoeding per maand (€5,- of €17,50), dan zijn er bij de verkoop van uw woning drie mogelijkheden:

   1 – U koopt zelf de vastrechtvergoeding af (€200,- of €2000,-). De nieuwe eigenaar hoeft dan geen vastrechtvergoeding meer te betalen.

   of

   2 – De nieuwe eigenaar koopt de vastrechtvergoeding af ((€200,- of €2000,-).

   of

   3 – De nieuwe eigenaar neemt het contract per maand (€5,- of €17,50) over en koopt na de 15 jaar, gerekend vanaf het begin van de aanleg, deze af voor € 15,-.

    

   De abonnementen van de serviceproviders zijn na 1 jaar per maand opzegbaar en een nieuwe bewoner kan weer zelf een abonnement naar keuze kiezen. Het vastgestelde maandbedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast conform de geldende inflatie index voor consumentenprijzen (CPI), die het Centraal Bureau Statistiek (CBS) berekent.


  • De kosten van de glasvezelaansluiting worden pas in rekening gebracht nadat de aansluiting in uw woning opgeleverd is. Dit kan zijn vanaf de zomer 2020 tot circa februari 2021.


  • Glasdraad Westerkwartier wil alle adressen meenemen in de vraagbundeling, maar houdt rekening met de adressen die al glasvezel hebben (of dat momenteel op een andere manier kunnen krijgen). Zo hebben de adressen in de kernen Leek en Marum al glasvezel. De adressen in het buitengebied van Zuid-Westerkwartier krijgen mogelijk glasvezel via een eigen initiatief. Dit laten wij dus buiten ons werkgebied. Ook zijn er een aantal grotere kernen, zoals bijvoorbeeld Zuidhorn, Aduard en Grootegast, waar KPN binnenkort glasvezel wil aanleggen. GlasDraad Westerkwartier richt zich graag op de rest van het gebied. Mocht een van de eerder genoemde partijen geen glasvezel aanleggen, dan willen wij die adressen alsnog proberen mee te nemen. Want ons doel is helder: glasvezel voor de gehele gemeente Westerkwartier.


  • Vanaf september kunt u zich aanmelden voor glasvezel. Dit houdt in dat GlasDraad Westerkwartier inventariseert of er genoeg animo is voor glasvezel. Bij 40% aanmeldingen vóór 25 november 2019 gaat de aanleg door. Bij een geslaagde vraagbundeling start de bouw nog dit jaar. In februari 2021 zullen alle aangemelde huishoudens op glasvezel aangesloten zijn.


  • Er hangt veel van deze vraagbundelingscampagne af. Het nut van zo snel mogelijk inschrijven is groot. Wanneer een grote groep mensen zich inschrijft, zal een nóg grotere groep volgen. Zo komen we veel sneller naar de 40% en daarmee veel sneller naar de aanleg van glasvezel. Het is dus van belang dat zo snel mogelijk, een zo groot mogelijke groep zich inschrijft.


  • U betaalt een vastrechtvergoeding voor het gebruik van het glasvezelnetwerk. Deze vergoeding is noodzakelijk voor de hoge kosten voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het aanleggen kost ongeveer 6 keer zoveel als in de kernen door de gebiedsomstandigheden, het aantal adressen en de langere afstanden naar de woningen buiten de kernen.


  • Nee, dat kan niet. U moet naast de vastrechtvergoeding voor glasvezel ook een abonnement van een serviceprovider afnemen. Dit abonnement kan na een jaar opgezegd worden, maar u blijft dan de maandelijkse vastgoedvergoeding (indien u hiervoor gekozen heeft) wel door betalen. Als u de vastrechtvergoeding eenmalig heeft afgekocht, betaalt u na eventuele opzegging van een abonnement niets meer voor uw glasvezelaansluiting.

   Indien u voor 28 februari 2023 geen abonnement heeft afgesloten bij een serviceprovider, dan zullen wij u een boetebedrag in rekening brengen van € 250,-. De glasvezelaansluiting is dan uiteraard wel gerealiseerd en kunt u later wel onder de standaardvoorwaarden gebruiken.


  • Het vastrecht blijft altijd hetzelfde, ongeacht het uiteindelijke aantal bewoners dat een glasvezelaansluiting neemt. GlasDrad Westerkwartier mag starten bij 40%, maar moet daarna wel langzaam doorgroeien. Helaas is er geen ruimte voor een korting bij een hoger percentage. Het vastgestelde maandbedrag wordt jaarlijks wel op 1 januari aangepast conform de geldende inflatie-index voor consumentenprijzen (CPI), die het Centraal Bureau Statistiek (CBS) berekent.


  • Nee, u betaalt geen extra kosten. Er is een verschil gemaakt tussen de adressen met een KPN- én Ziggo-aansluiting en mensen met alleen een KPN-aansluiting. Daarnaast worden er geen andere kosten in rekening gebracht en is het een aanbod wat voor iedereen geldt. Op deze manier krijgt iedereen de gelegenheid om mee te kunnen doen.


  • Bent u overtuigd van glasvezel? Schrijf u dan in voor glasvezel bij GlasDraad Westerkwartier. Dit kan eenvoudig via onze website als de campagne start in september.

   Als we de 40% hebben gehaald, dan dient u daarna een keuze te maken uit een van de serviceproviders en een pakket dat het beste bij uw situatie past. Dit kan uw huidige provider zijn, maar dat hoeft niet. Wij zullen u na de vraagbundeling uitgebreider informeren over het inschrijven bij de providers.

   Daarnaast zullen wij veel bij u in de buurt zijn en komen zodat wij u ook met inschrijven kunnen helpen.


  • Dat is geen probleem! Dit kunt u regelen via een speciaal SEPA-machtigingsformulier. Klik hier om dit formulier te downloaden


  • Glasvezel biedt volop voordelen voor zakelijk gebruik. Niet alleen kunt u razendsnel en veilig internetten via een betrouwbaar netwerk, ook zijn de uploadsnelheden bijzonder hoog. Dat betekent dat u eenvoudig gebruik kunt maken van clouddiensten, videoconferencing, het delen van grote bestanden, maar ook bijvoorbeeld beveiliging en zorg op afstand. Een ander groot voordeel is dat het glasvezelnetwerk klaar is voor het bijkomend dataverkeer van toekomstige ontwikkelingen, zoals smart farming of 3D-beeldbellen en zorg op afstand.


  • Glasvezel kan oneindige snelheden aan. Het netwerk dat wij aanleggen kan alle snelheden aan, ook naar de woning. De apparatuur is nu al geschikt voor snelheden tot 1Gb/s naar uw woning, maar kan later altijd verhoogd worden. Zonder dat we het glasvezelnetwerk hoeven aan te passen. De snelheid die u straks thuis heeft, hangt af van de serviceprovider en het dienstenpakket dat u kiest.


  • De aanleg van het glasvezelnetwerk verloopt in zes stappen:

   Stap 1: Informatievoorziening en aanmelden

   Wanneer we bij u in de gemeente starten, nodigen wij u persoonlijk uit voor diverse informatieavonden bij u in de buurt. Ook versturen wij een informatiekrant, informeren wij de lokale media en kunt u alle informatie terugvinden op onze website.

   U kunt zich vanaf september inschrijven bij GlasDraad Westerkwartier en u geeft aan het vastrecht in één keer of via een maandelijkse vergoeding af te betalen. Als minimaal 40% van de bewoners voor de aanleg van glasvezel kiest, gaat de schop definitief in de grond. Later kiest u een dienstenabonnement naar keuze.

   Stap 2: Huischeck en persoonlijk advies

   Is de 40% behaald? Dan komt de aannemer vooraf bij u thuis kijken (‘de huischeck’) wat de beste plaats is om de glasvezelkabel de woning binnen te laten komen en waar het glasvezelmodem geplaatst kan worden

   Stap 3: Aanleg in uw straat

   Vervolgens gaat de aannemer aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk in uw straat. Hiertoe wordt een sleuf in de berm gegraven en van woning tot woning een netwerk aangelegd. De werkzaamheden zullen circa één tot twee werkdagen duren en natuurlijk beperken we de overlast tot een minimum.

   Stap 4: Glasvezelaansluiting naar uw pand

   Indien u zich heeft aangemeld, wordt er tijdens de werkzaamheden in de straat ook een glasvezelkabel aangelegd van de straat naar uw woning. Daarbij werken we in vrijwel alle gevallen met ondergrondse tuinboringen, zodat uw tuin intact blijft. Bij een oprijlaan of een lang pad wordt meestal wel gedeeltelijk een geul gegraven. Uiteraard in overleg met u.

   Stap 5: Aansluiting in uw woning

   De glasvezel ligt nu tegen de gevel van uw woning. Een van onze monteurs zorgt dat de glasvezel in uw woning wordt aangesloten. Via een kleine opening in de voorgevel, wordt de kabel naar binnen gebracht. De kabel wordt daarna aangesloten op een glasvezelmodem. In de meeste gevallen is dat in de meterkast.

   Stap 6: Activeren tv, telefoon en internet

   Als laatste stap activeert de serviceprovider voor wie u heeft gekozen uw abonnement. Vanaf dat moment kunt u gebruikmaken van interactieve televisie, razendsnel internet en voordelig bellen. Uiteraard laat uw serviceprovider u weten wanneer het zover is.


  • U heeft zelf invloed op waar de glasvezel het huis in komt. In de meeste gevallen is dit in de meterkast. Na uw aanmelding komt onze aannemer bij u langs om de situatie te beoordelen. Dit noemen wij de ‘huischeck’. U kunt dan aangeven wat een geschikte plek is voor de aansluiting en uiteraard kan hij u daarin ook een goed advies geven.


  • Heeft u vragen over de vraagbundeling, de planning of de werkzaamheden bij u in de buurt? Dan kunt u ons mailen op westerkwartier@glasdraad.nl of telefonisch contact opnemen via 0850 - 645049


  • U ontvangt van de aannemer van GlasDraad een brief met daarin een datum en tijdstip waarop uw woning zal worden aangesloten. Indien u dit wilt wijzigen kunt u in overleg met de aannemer een andere afspraak maken om uw woning aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. In de regel duurt het ongeveer een uur om uw woning aan te sluiten.


  • Glasvezel biedt veel mogelijkheden voor zorg en beveiliging op afstand. Hoewel u dat nu wellicht nog niet nodig heeft, kan dat er in de toekomst voor zorgen dat u langer thuis kan blijven wonen. Een snelle glasvezelverbinding draagt bovendien bij aan de verkoopbaarheid van uw woning. Een fijne gedachte als u nog eens wilt verhuizen.


  • In theorie zou het netwerk inderdaad iets beter moeten worden als veel bewoners overstappen op glasvezel. Of u dit merkt is echter de vraag. De dienstverlening zelf echter zal op termijn zeker niet beter worden, omdat de oude verbindingen het toenemende dataverkeer niet aan kan.


  • De internetsnelheid van glasvezel is vele malen groter in vergelijking tot uw huidige verbinding. Met glasvezel kunt u bestanden up- en downloaden met dezelfde hoge snelheid. Dat bespaart u veel tijd en is bovendien heel prettig. Iedereen krijgt zijn eigen verbinding van de woning tot aan de apparatuur van de dienstenleverancier. Bovendien is een glasvezelnetwerk niet gevoelig voor weersomstandigheden en nagenoeg storingsvrij wanneer aangelegd en getest opgeleverd. Een glasvezelnetwerk is zeer stabiel met een hoge kwaliteit van levering.


  • Westerkwartier vormt een omvangrijk gebied met ongeveer 7300 woningen in ons gebied. Op basis hiervan is een reële inschatting gemaakt van de totale graafwerkzaamheden en overige aanlegkosten. De aanlegkosten voor de adressen zonder kabel zijn daarbij een stuk hoger dan de adressen met kabel. De adressen zonder kabel liggen namelijk vooral in het buitengebied, terwijl de adressen met kabel zich bijna allemaal in de dorpskernen bevinden. Vanwege de grotere afstanden tussen de woningen in het buitengebied ontstaat er een aanzienlijk prijsverschil. Dit verschil laten wij terugkomen in het aanbod. Om te kunnen starten met de aanleg moet 40% van alle adressen zich vóór 25 november aanmelden bij GlasDraad. Wanneer we de kosten exact zouden middelen, wordt het voor de groep zonder kabel goedkoper maar voor de bewoners met kabel veel duurder. De kans dat de 40% aanmeldingen wordt gehaald, is dan veel kleiner. Bewoners met kabel ervaren nu immers minder problemen met internet. Op deze manier wordt volgens ons tot een acceptabele hoogte ingezet op solidariteit binnen Westerkwartier.


  • U kunt alle apparatuur aansluiten die met internet verbonden kan worden. Denk daarbij aan televisies, home theater sets, game consoles (XBOX, Playstation etc.), internetradio, Apple TV en zogenaamde smart home systemen zoals slimme thermostaten.

   Laptops, tablets, PC’s en alle andere apparatuur die wifi heeft of die u met een stekker op een modem kunt aansluiten. Ook kunnen de meeste bewakingscamera’s en alarmsystemen (let wel op de classificatie) aangesloten worden. Daarnaast hulpapparatuur voor thuiszorg, ouderzorg en medische apparatuur.

   Eigenlijk alles dat op internet (via wifi of een kabeltje) aangesloten kan worden, kunnen worden aangesloten op de glasvezelverbinding.


  • Ja, maar het verschilt per aanbieder en abonnement hoeveel televisies u kunt aansluiten. Bij de meeste particuliere pakketten kunt u circa 3 of 4 televisies aansluiten.


  • Als u een dect-systeem heeft kan dit zeer waarschijnlijk wel. Voor andere systemen zult u waarschijnlijk aanpassingen moeten doen. De serviceprovider heeft daar meer informatie over


  • Ja dat kan in bijna alle gevallen wel. Mocht uw systeem werken met DSL dan is de kans groot dat het op glasvezel ook werkt. Wij adviseren u om hierover contact op te nemen met de leverancier van uw alarmcentrale om dit na te vragen. Ook kunt u daar eventueel informatie krijgen of uw oplossing nog voldoet aan de verzekeringseisen.


  • Het modem wordt gemonteerd vlak naast de glasvezelaansluiting. In de regel is dat de meterkast maar in overleg met de aannemer kunt u ook de glasvezelaansluiting op een andere plaats laten monteren in uw woning of bedrijf. Houd er wel rekening mee dat er een stopcontact aanwezig moet zijn om het modem aan te sluiten.


  • Nee, daar bent u niet mee geholpen. 4G is met oog op toekomstig dataverbruik geen lange termijn oplossing voor een particuliere of zakelijke verbinding. 4G kan gemiddeld maximaal 20 Mb/s aan. De gemiddelde snelheid bij onze serviceproviders ligt vele malen hoger. Internet via glasvezel biedt snelheid vanaf 100 Mbit/s tot wel 500 Mbit/s en meer. Het netwerk is nu al geschikt voor snelheden tot 1.000Mbit/s

   • Glasvezel is het allersnelste en blijft dat nog heel veel decennia.
   • Draadloze technieken zoals 4G zijn veel minder stabiel.
   • Glasvezel is op lange termijn een duurzamere investering.
   • Bij 4G deelt u de bandbreedte met anderen. Meer gebruikers met veel data betekent dus lagere snelheden.

  • Bent u overtuigd van glasvezel? Schrijf u dan in voor glasvezel bij Glasdraad Westerkwartier. Dit kan vanaf de start van de campagne eenvoudig via onze website.

   Als we de 40% hebben gehaald, dan moet u daarna een keuze maken welke serviceprovider met welk pakket het beste bij uw situatie past. Dit kan uw huidige provider zijn, maar dat hoeft niet. Wij zullen u na de vraagbundeling informeren over het inschrijven bij de providers.


  • Dat kan. U neemt dan een dienstenpakket met alleen internet of een dienstenpakket met internet + telefoon af bij de serviceprovider van uw keuze. U moet dan wel uw abonnement bij Canal Digital aanhouden en de televisie met de schotel verbonden houden.


  • Dat kan. U neemt dan een dienstenpakket met alleen internet of een dienstenpakket met internet + telefoon af bij de serviceprovider van uw keuze. U moet dan wel uw abonnement bij Ziggo aanhouden en de televisie met de Ziggo kabels verbonden houden. Indien u ook internet en telefonie afneemt van Ziggo kunt u dat stopzetten.


  • Uw abonnement bij uw huidige serviceprovider wordt stilzwijgend maandelijks verlengd, zolang u het abonnement niet heeft opgezegd. Zodra u wordt aangesloten op glasvezel, kunt u uw huidige abonnement opzeggen.


  • Vrijwel alle serviceproviders bieden naast een alles-in-1-pakket ook de mogelijkheid om alleen een abonnement voor alleen internet af te sluiten of hebben een internet+bellen abonnement.


  • Ja in veel gevallen kan dit. Als u overstapt naar glasvezel en bij uw huidige provider blijft dan kan dat zeker. Als u nu een emailadres hebt van een KPN provider en u blijft bij een van de KPN providers dan kunt u uw emailadres ook meenemen.

   Als u overstapt naar een andere provider dan bestaat de kans dat het emailadres bij opzeggen ook wordt opgezegd. Sommige providers bieden dan wel de mogelijkheid om het aan te houden, maar vragen daar een kleine vergoeding voor.

   Alle provider onafhankelijke emailadressen zoals hotmail, Gmail etc. blijven natuurlijk ook gewoon werken.


  • Dat kan heel gemakkelijk. Voor een uitgebreide uitleg over het veranderen van uw e-mailadres klikt u hier voor Gmail en hier voor Outlook. Daar staan ook tips in voor het informeren van uw contacten en andere belangrijke zaken.


  • Dat is voor iedere situatie anders. Tegenwoordig doen we veel dingen online: tv kijken, telefoneren, werken, gamen, studeren, bankieren, winkelen en zelfs onze belastingaangifte gaat alleen maar digitaal. Dat worden er in de toekomst alleen nog maar meer. Steeds meer apparaten in huis bedienen we via wifi en steeds meer mensen gebruiken zorg op afstand. Evenals bewaking en beveiliging van de woning. Zelfs het agrarische bedrijf wordt compleet gedigitaliseerd. Internet via glasvezel biedt snelheden vanaf 100 Mbit/s tot wel 1.000 Mbit/s en de stabiliteit die hiervoor nodig is. Voor meer informatie kunt u het beste te zijner tijd contact opnemen met een van de serviceproviders.


  • Ja, om een glasvezelaansluiting te krijgen is het afnemen van een abonnement bij een van de serviceproviders verplicht. U kunt dit abonnement na een jaar opzeggen. Indien u het abonnement na een jaar opzegt, blijft de glasvezelaansluiting behouden. Indien u zich na 28 februari 2023 nog niet heeft aangemeld bij een serviceprovider zullen wij u naast de vastrechtvergoeding een boetebedrag van € 250,- in rekening brengen. De glasvezelaansluiting is dan opgeleverd en kunt u later wel onder de standaard voorwaarden gebruiken.


  • De serviceproviders zijn landelijke partijen en leveren in heel Nederland glasvezelabonnementen. Zij bieden hun diensten aan voor zeer concurrerende tarieven. Wij raden u aan om uw huidige maandelijkse kosten goed onder elkaar te zetten en dit te vergelijken met het aanbod van de providers.


  • GlasDraad Westerkwartier heeft een open netwerk. Dat houdt in dat elke provider die aan onze eisen voldoet toe mag treden tot het netwerk. Op dit moment is er al toegang tot 16 providers. Wellicht dat dit later nog meer gaat worden. Voor nu zijn dit de providers waar we mee starten. Indien er een serviceprovider bij komt zullen wij u hierover informeren.


  • De diensten worden geleverd door de serviceproviders die op deze website vermeld staan. Op hun websites kunt u de diensten en bijbehorende tarieven bekijken die zij over glasvezel aanbieden. Op dit moment kunt u nog niet met uw postcode en huisnummer een dienst aanvragen. U kunt uiteraard op de websites van de providers de tarieven vinden. U kunt ook even gebruik maken van een postcode waar al glasvezel is aangelegd en waar al deze providers actief zijn. Bijvoorbeeld een postcode huisnummer van een adres in IJburg. Gemiddeld genomen gaat het om maandbedragen vanaf € 45,- tot €80,- voor de alles-in-1 pakketten.


  • Nee, dat is het niet. Glasvezel is het allersnelste en blijft dat nog heel veel jaren. De draadloze techniek 5G is nog lang niet beschikbaar en zal eerst nog uitgerold en gebouwd moeten worden. Draadloze verbindingen zijn daarnaast duur en veel minder stabiel. Op de lange termijn is het daarmee geen alternatief. Bij 5G deelt u de bandbreedte met anderen. Meer gebruikers met veel data betekent dus lagere snelheden. Glasvezel is op lange termijn een duurzame investering.


  • De serviceproviders die op de glasvezelkabel hun diensten zullen aanbieden staan vermeld onder het item Aanbod & Serviceproviders. U kunt de websites van deze providers bezoeken om de pakketten te bekijken.


  • Ziggo is een provider èn netwerkeigenaar welke de laatste jaren is ontstaan uit meerdere fusies en overnames. Ziggo wil (nog) geen diensten leveren over netwerken van anderen, maar blijft gebruik maken van hun eigen netwerk. Dit is het huidige coaxnetwerk. Een kopernetwerk bij u in de straat. Ook Ziggo maakt gebruik van glasvezel in haar netwerk omdat verbindingen via glasvezel de capaciteit en kwaliteit levert die wij allen vragen. Alleen het laatste deel in de straat naar uw woning is nog steeds koper. Ziggo vindt het veel te duur om dat te voorzien van glasvezel. Zij bieden nu diensten maximaal tot 400Mb. Dit zijn snelheden die je deelt met elkaar en het is alleen de download snelheid. Upload, dus als je een foto wilt versturen biedt Ziggo maximaal 40Mb waarbij ook weer geldt dat de capaciteit gedeeld wordt met uw straat.


  • Nee, u moet uw huidige abonnement uitdienen. Maar u kunt zich wel al aanmelden bij de nieuwe serviceprovider voor glasvezeldiensten. Deze (nieuwe) diensten gaan pas in nadat u uw huidige contract heeft uitgediend. Geef dit s.v.p. door aan uw nieuwe serviceprovider, zodat u geen dubbele kosten heeft. Zorg er echter wel voor dat u zich nu al aanmeldt voor glasvezel, anders loopt u een aansluiting mis.

   Wij adviseren u verder uw huidige abonnement stilzwijgend te laten verlengen. Dit om ervoor te zorgen dat u een opzegtermijn heeft van een maand in plaats van een jaar. Bij het afsluiten van een nieuw abonnement van uw huidige provider is de opzegtermijn namelijk een jaar. Vraag bij de nieuwe serviceprovider na hoeveel maanden zij uitstel geven. Het is niet overal hetzelfde termijn.